Juridisch risicomanagement

Om geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te voorkomen is een anticiperende rol van een jurist al in de precontractuele fase essentieel. Samen met andere betrokken specialisten kan een jurist de juridische risico’s in kaart brengen, waardoor risico’s beheersbaar zijn.

Deze werkwijze is aan te raden voor alle bouwbedrijven, groot en klein. Een goed jurist, die al een tijd ‘meedraait’ in de bouw, is in staat de techniek te vertalen naar woorden in een contract. Vaak wordt gedacht dat een jurist enorm duur is. Let wel, een jurist is geen advocaat. Het honorarium van juristen is doorgaans lager dan dat van advocaten. Het inschakelen van advocaten en de kostbare arbitragezaken kan nu juist worden voorkomen door anticiperend te handelen vanaf de precontractuele fase. Escalaties worden zo voorkomen en de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer zal duurzamer zijn.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met Angelique Gala 06-51753805